Seurat

 

 

Helsinki 17.- 19.6 pe iltas.
Turku 20.6.-21.6.
Tampere 22.6.- 23.6.
Lahti 24.6.- 27.6. pe iltas.
Vapaapäivä 28.6
Lappeenranta 29.6.- 30.6
Eno 1.7.- 3.7. pe iltas.

Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Joh 3:16).